Andrius Jonaitis

8 620 41958
andrius.jonaitis@capital.lt

Įsigyjimo tvarka

1 BŪSTO PASIRINKIMAS:
klientas pasirenka jam patinkantį būstą* ir jį rezervuoja.

2 PRELIMINARI BŪSTO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS:
tvirtai apsisprendęs pirkti pasirinktą būstą*, klientas pasirašo su pardavėju preliminarią būsto pirkimo-pardavimo sutartį ir per sutartyje numatytą laiką perveda avansą į pardavėjo nurodytą sąskaitą.

3 PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS:
Pasirašomas priėmimo-perdavimo aktas.

4 ATSISKAITYMAS UŽ BŪSTĄ SAVOMIS LĖŠOMIS:
pirkėjas perveda visą sumą į pardavėjo nurodytą sąskaitą. Pardavėjas, gavęs apmokėjimą, pasirašo su pirkėju notarinę būsto pirkimo-pardavimo sutartį; pirkėjas registruoja savo nuosavybę Registrų centre.

5 ATSISKAITYMAS UŽ BŪSTĄ BANKO PASKOLA:
Banke gaunamas garantinis raštas dėl paskolos suteikimo arba pasirašoma būsto paskolos sutartis su banku; pasirašoma notarinė būsto pirkimo pardavimo sutartis; registruojama nuosavybė Registrų centre; perdavus bankui notarinę pirkimo-pardavimo sutartį, pirkėjas pasirašo būsto paskolos sutartį (jei prieš tai buvo pateikęs tik banko garantinį raštą). Pirkėjas pasirašo įkeitimo lakštą pas notarą, kuris sandorį įregistruoja Hipotekos registre, gavęs patvirtinimą iš Hipotekos registro apie turto įkeitimą, bankas perveda galutinę sumą už įsigyjamą būstą. 6 PAŽYMA APIE VISIŠKĄ ATSISKAITYMĄ:
pardavėjas išduoda pirkėjui pažymą, patvirtinančią apie visišką atsiskaitymą su pardavėju. Pirkėjas kreipiasi į Registrų centrą ir įregistruoja pilno atsiskaitymo faktą Registrų centre.

7 SUTARTYS SU PASLAUGŲ TIEKĖJAIS:
Pirkėjas pasirašo sutartis su pastatą administruosiančia įmone bei su elektros, šilumos ir vandens tiekėjais.

8 RAKTŲ ĮTEIKIMAS:
pardavėjas įteikia pirkėjui būsto raktus.

* Paskirties pakeitimas
Šiuo metu visi būstai yra registruoti kaip „Negyvenamoti patalpa - Viešbučių patalpos", tačiau pardavėjas tiek preliminariose pirkimo-pardavimo sutartyse, tiek notarinėse pirkimo-pardavimo sutartyse iki šalių sutartos datos įsipareigoja pakeisti paskirtį į „Gyvenamosios paskirties - butus".
Kiekvienas pirkėjas pasirašydamas notarinę pirkimo-pardavimo sutartį kartu pasirašo ir įgaliojimą, kuriuo įgalioją Pardavėją keisti pirkėjui nuosavybės teise priklausančių patalpų paskirtį.

 

Pilna apdaila

Kontaktai

Profesionalų komanda

CAPITAL PRO

Savanorių pr. 1, Vilnius
Tel. +370 652 10 991
pro@capital.lt

Parašyk mums